เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า กับ เว็บไซต์ ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ ของบริษัท เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการคืนสินค้าดังนี้

ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถรับคืน

  • สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ DVDs, CDs, เกมส์ ทั้งที่เป็นแผ่นโปรแกรม หรือ แบบดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถ เปลี่ยนหรือคืนได้
  • สินค้าประเภท หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่พร้อมต่อการขาย สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
  • สินค้าประเภท ปริ้นเตอร์ ไม่รับคืนทุกกรณี หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตได้ทั่วประเทศ
  • สินค้าประเภท สินค้าล้างสต๊อก สินค้าแถม

 

* การรับประกันสินค้า เริ่มนับระยะเวลาให้การรับประกันสินค้า ตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้าจาก บริษัทขนส่งเอกชน
** ลูกค้ากรุณาตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการให้การรับประกันสินค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการรับประกัน พร้อมเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าตรงตามความต้องการ และตรงกับประเภทของการใช้งานสินค้า
*** สินค้าไอโฟน ( iPhone ) รับประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต ไม่รับประกันในกรณีสินค้ามีสภาพ  Cosmetics (มีร่องรอยบางส่วนจากกระบวนการผลิต) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีนี้ สินค้าไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่
**** สินค้าไอโฟน ( iPhone ) สามารถส่งซ่อมโดยตรงที่ผู้จัดจำหน่ายค่ายโทรศัพท์มือถือ หรือร้านบริการ iCare ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 25 สาขาทั่วไทย กรณีสินค้าเสียหลังจากการได้รับสินค้า 7 วัน